Παροχές

Κάθισμα Μωρού (BBS)

Δωρεάν Κατόπιν Διαθεσιμότητας

Παιδικό Κάθισμα (BOO)

Δωρεάν Κατόπιν Διαθεσιμότητας

Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS)

Δωρεάν Κατόπιν Διαθεσιμότητας

Δεύτερος Οδηγός (SD)

Δωρεάν