Μηνιαίες Μισθώσεις

Το πακέτο μακροχρόνιας μίσθωσης προσαρμόζεται στον προϋπολογισμό και τις ανάγκες σας, συμπεριλαμβάνοντας το σωστό για εσάς αυτοκίνητο, καθώς και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και εξυπηρέτησης. Χωρίς προκαταβολές και για όσο διάστημα το χρειάζεστε, με δωρεάν παράδοση και στο χώρο σας! Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε προσφορά!